Monday, 28 October 2013

അമിതമായ കൂർക്കംവലിക്കും ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങൾക്കും യഥാസമയം വിദദ്ധ ചികിത്സ തേടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവ സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാംവല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കൂർക്കം വലിച്ചു മയങ്ങാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി കൂർക്കംവലിച്ചാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സങ്കതി നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെയും നിലവാരത്തെയും കൂർക്കംവലി ബാധിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല കാരണം രോഗങ്ങളുടെ സൂചനകൂടിയകാമത് .


                 സ് ട്രോക്ക്, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, അമിതരക്തസമ്മർദം കാൻസർ മുതലായവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന obstructive sleep apnea എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ് കൂർക്കംവലി.
                  ആയുസിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാനാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് . അതായത് ഒരുദിവസം ഏകദേശം 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. ഉറങ്ങി വെറുതെ സമയം പാഴാകുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുനത്. സുഖനിദ്ര നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കൂടിയേ തീരു. ഉന്മേഷത്തിനും മസ്തിഷ്കവിശ്രെമത്തിനും ഉത്തമമായ മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നടിനും ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കം സുപ്രേധാനമാണ്. കുട്ടികൾക്ക്‌ ഓർമശക്തി മെച്ചപ്പെടാനും പഠന-കായികശേഷി വർധിക്കാനും ക്രമാമായ നിദ്ര സഹായകമാകുന്നു.
                  മനുഷ്യഷരീരത്തിലെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ജൈവഘടികാരത്താലാണ് നിയന്ത്രിക്കപെടുന്നത്. Circadian Rhythym എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിദ്ര, ഉണർവ്, ശാരീരിക ഊഷ്മാവ്, അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം മുതലായവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന മേലടോണിൻ  എന്ന ഹോർമോണിന്റെ  അളവാണ് ഉറക്കത്തിനു കാരണമാവുന്ന ഘടകം.
                 ഉറക്കത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിനു ഒരു പ്രതേക താളവുമുണ്ട്. നിശ്ചലമിഴിനിദ്ര, ചഞ്ചലമിഴിനിദ്ര എന്നിവയാണ് ഉറക്കത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ.
                ഉറക്കം ആരംഭിക്കുന്നത് നിശ്ചലമിഴിനിദ്രയിലൂടെയാണ്. ഇത് പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന്‌ ചഞ്ഞലമിഴിനിദ്രയിൽ എത്തുന്നു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും നിശ്ചലമിഴിനിദ്രയിലേക്കും. വളരെ താളാത്മകമായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഒരു തരം ജൈവവിശ്രമം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഉറക്കം ശരീരത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ 3 പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു.
                നിദ്രനുബന്ധമായ ശ്വാസഭംഗം, കൂർക്കംവലി, അപ്പർ എയർവെ റസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോം എന്നിവയാണിത്‌.

           നിദ്രാനുബന്ധമായ ശ്വാസഭംഗം (Sleep Apnea)

                ഉറക്കതിനിടക്ക് ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്നിയ. മിക്കവാറും 10-20 സെക്കന്റ്‌ നേരത്തേക്കാണ് ശ്വാസം  നിലച്ചു പോകുന്നത്. മസ്തിഷ്കപ്രശ്നങ്ങൾകൊണ്ട് അപ്നിയ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്‌ അപ്നിയ. ശ്വാസ വഴിയിലെ തദസങ്ങൽ കൊണ്ടും അപ്നിയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് . ഇതിനു ഒബ്സ് ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്‌ അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്‌ മിക്സഡ് സ്ലീപ്‌ അപ്നിയ. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം നിന്നുപോകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരികയും മസ്തിഷ്കപ്രവർത്തങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന്  മന്ദത അനുഭവപ്പെടുന്നടിനാൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാലും ഉന്മേഷം കിട്ടുകയില്ല.
               നിദ്രാനുബന്ധമായ ശ്വാസഭംഗം ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും താടിയെല്ലുകളുടെ സന്ധികളുടെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദന, മൈഗ്രേൻ പോലുള്ള തലവേദന, കഴുത്തുവേദന ചെവിവേദന മുതലായവയും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 14 % ആളുകളിലും ഈ രോഗം ഉള്ളതായി പഠനങ്ങൾ  സൂചിപിക്കുന്നു . ഇതിൽ  ഭൂരിഭാഗവും രോഗം നിര്നയികപെടതവരാണ് ..

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ :- 
കൂൂർക്കംവലി, പകലുറക്കം , ഉണർന്നെഴുനേറ്റാൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന  ക്ഷീണമോ  തലവേദനയോ പെട്ടന്നു  ദേഷ്യം വരിക ,പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ  ഓർമക്കുറവു , കൃത്യനിർവഹണത്തിലെ  ശ്രേദ്ധക്കുറവു , വണ്ണം  കൂടുതൽ ഉള്ള കഴുത്ത് , ഇരുന്ന്  ജോലി ചെയുമ്പോഴോ ടി .വി  കാണുമ്പോഴോ , വാഹനം ഓടികുംമ്പോഴോ  ഉറങ്ങിപോകുക , ഉന്മേഷക്കുറവു  അമിതവണ്ണം, പെട്ടന്  ശ്വാസംമുട്ടി ഉണരുക , ലൈഗിക ഉന്മേഷക്കുറവു, ഉറക്കത്തിലെ  പല്ലുകടിക്കൽ


കൂർക്കം വലി(Snoring)


             ശ്വസോച്ഛ്വ്വാസം  ചെയുന്നതിനിടയിൽ പ്രാണവായു കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുനതാണ് കൂർകം വലിക്ക്  കാരണം . ജലദോഷം ഉൾപെടെ വ്യത്യസ്ത  കാരണങ്ങൾ  കൊണ്ട്  തടസ്സങ്ങൾ  വന്നുചേരും .

               
ടോണ്‍സിൽ ഗ്രന്ഥി വളർന്നു തടസമുണ്ടാകുന്നത്, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുണ്ടാകുന്ന വളവ്, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നത്, താടിയെല്ല് താഴേക്ക്‌ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തൊണ്ടയിലെ  പേശികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അയവു, ശ്വാസഗതിയിൽ കുറുനാക്ക്  ഉണ്ടാക്കുന്ന തടസം, നാക്കിനു വലുപ്പം കൂടുന്നത് എന്നിവയൊക്കെ കൂർക്കംവലിക്ക് കാരണമാവാം. കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്വാസതടസ്സം കാരണം  തലച്ചോറിനു ആവശ്യമായ അളവിൽ പ്രാണവായു കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നുചേരാം. ഇത് ആരോഗ്യം  ക്ഷയിക്കാനും രോഗങ്ങൾ വന്നെത്താനും സാധ്യത ഒരുക്കുന്നു 


അപ്പർ എയർവെ റസിസ്റ്റൻസ്  സിൻഡ്രോം (UARS)

          ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ  ശ്വാസ നാളത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ  കുറവായതിനാൽ കൂർക്കംവലിക്കും.

       പ്രാണവായു  ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം മൂലമുള്ള നിദ്രാഭംഗം വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുകാരണം കൂടുതൽ ക്ഷീണവും പകലുറക്കവും കണ്ടുവരുന്നു. തക്കസമയത്ത്  ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്  ഒബ്സ്റ്റ്രെക്റ്റീവ്  സ്ലീപ്‌ അപ്നിയ  ആയിത്തീരും .

കുട്ടികളിലെ കൂർക്കംവലി (Pediatric Sleep Disordered Breathing)

ഉറക്കത്തിലെ  ശ്വസനവൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ സാധാരണമാണ്  കൂർക്കംവലി ഉറക്കത്തിലെ  വായ തുറന്നുളള ശ്വസനം എന്നിവയെ  അവഗണിക്കരുത് . അഡിനോയ്ഡു , ടോണ്‍സിൽ ഗ്രന്ഥികളുടെ  അമിതവണ്ണം  മൂലമുള്ള ശ്വാസതടസ്സമാണ്  ഇതിനുള്ള  കാരണം. കുട്ടികളിലെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നമായ എ.ഡി.എ.എച്.ഡി ക്ക്  സ്ലീപ്‌  അപ്നിയ  ഒരു  പ്രധാന  കാരണമായി അടുത്തകാലത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 രോഗനിർണയം 

          സാധാരണ കൂർക്കംവലിയും രോഗാവസ്ഥയിൽ  ഉള്ള കൂർക്കംവലിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനയാണ് നിദ്രപഠനം ഉറക്കത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ  ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമേ പരിശൂധിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കു . അതിനാൽ ഈ  പരിശോധന സ്ലീപ്‌  ലാബുകളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതി നൂതനമായ ഗ്രിഹനിദ്രപടനോപകരനമോ ഉപയോഗിച്ചേ  ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.

ചികിത്സ മൂന്നുവിധത്തിൽ 

കൂർക്കംവലിക്കും  ഒ.എസ്.എ ക്കും  ഇന്ന് ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് .ചികിത്സ മൂന്നു വിധത്തിലുണ്ട്.

കണ്ടിനുയസ് പോസിറ്റീവ് എയർവെ പ്രഷർ(CPAP):- 
ഈ  ഉപകരണം മാസ്ക് വഴി വായു തുടർച്ചയായി പമ്പുചെയാൻ സഹായിക്കും . ഇങ്ങനെ പമ്പ്‌ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ മർദംമുലം ശ്വസനപാതയുടെ ഭിത്തികൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത്‌  തടയും. അതുവഴി ശ്വാസതടസ്സം ഒഴിവാകുകയും ചെയും .

ദന്തോഉപഗരണ ചികിത്സ(Oral Appliance Therapy):- 
ഉറക്കത്തിൽ ശ്വസനപാത അടഞ്ഞുപോകാതെ സംരക്ഷികുന്ന ഉപകരണമാണിത് (ഓറൽ അപ്ലയൻസ് തെറാപ്പി- ഒ.ഐ .ടി ). ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്  ഇതുമുലം തടസ്സമുണ്ടാവുകയില്ല . ശ്വാസഗതി നേരെയായാൽത്തനെ തലച്ചോറിന് ആവശ്യത്തിനു ഒക്സിജൻ ലഭിക്കും . അപ്പോൾ  ഉറക്ക പ്രശ്നവും ക്രമേണ മാറികിട്ടും . ഇത്  യാത്രക്ക് ഇടയിലും  എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അമേരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ്  സ്ലീപ്‌  മെഡിസിൻ  2006 ൽ  ഇത്  അപ്‌നിയ, കൂർക്കംവലി എന്നിവയുടെ  ചികിത്സകായി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെന്റൽ സ്ലീപ്‌ മെഡിസിനിൽ പ്രത്യേകം പരിശിലനം ലഭിച്ച ഡെന്റിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ഫുഡ്‌ ആൻഡ്‌ & ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രറേഷൻ (FDA) അംഗീക്രത ദന്തോഉപഗരണം (oral Appliance) മാത്രമേ ചികിത്സകായി ഉപയോഗികാവു .


         അശാസ്തൃയമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ദന്തോപഗരണങ്ങൾ ഉപയോഗസൂന്യമാണ്. മാത്രമല്ല താടിയെല്ലുകളുടെ സന്ധികളുമായി ബന്ധപ്പെടപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങലേക്കും നയിക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ  വ്യാപ്തി നവികരികൂന്ന അത്യാധുനിക ഡി.എൻ.എ അപ്ലയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടേ രാജ്യത്തും ലഭ്യമാണ്.

ശസ്ത്രക്രിയ : കുട്ടികളുടെ ടോണസിൽ, അഡിനോയിഡ്  ഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കം മൂലമുണ്ടാകൂന്ന ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ശസ്ത്രക്രിയയിലുടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മുഖത്തിന്റെയും താടിയെല്ലിന്റെയും വളർച്ച ക്രെമപ്പെടുത്താനായി (Myofunctional  Therapy ) ഫങ്ഷണൽ ഓർത്തോഡോണ്‍ടിക്സ് തെറാപ്പിയും ( functional  orthodontics therapy ) അവശ്യമാണ് എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയികുന്നു .

നിദ്രാഭംഗം മുല്ലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ(Sleep Deprivation)

നിദ്രാനുബന്ധ ശ്വാസഭംഗം കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ ശ്വസോച്ഛ്വ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്നതിനാൽ രക്തത്തിലെ ഓക് സിജന്റെ അളവ് കുറയുകയും സിംപതറ്റിക് നാഡീവ്യുഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ പലതവണ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിനെയും ഹൃദയത്തിനെയും രക്തധമനികളുടെയും ആന്തരികപാളികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ബാധിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ചികിത്സക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലൂടെ enquiryചെയ്യുക

www.thehealthysleep.in

 
http://www.thehealthysleep.in/click2call.phpNo comments:

Post a Comment